یی

ی ی ی

ی یی ی ʡ ی ی ѐ ی ی.
ی ی

: ی Google ی یی یی ییی ی ی ی ی یی ی.