یافتن صفحات با...
 
برای انجام این کار در چارگوش جستجو.
کلمات مهم را تایپ کنید: tricolor rat terrier
کلمات را دقیقاً در علامت نقل‎قول قرار دهید: "رت تریر"
بین تمام کلماتی که می‎خواهید، OR تایپ کنید: مینیاتور OR استاندارد
علامت منها را درست قبل از کلماتی که نمی‌‎خواهید قرار دهید: -جونده، -"جک راسل"
to
2 نقطه بین اعداد قراردهید و واحد اندازه‎گیری را اضافه کنید: 10..35 lb, $300..$500, 2010..2011
سپس نتایج را بر این اساس محدود کنید...
صفحات را در زبانی که انتخاب‎ کردید، پیدا کنید.
صفحات منتشر‎ شده در یک منطقه خاص را پیدا کنید.
صفحات به‎روزشده را در مدت زمانی که مشخص‎ می‎کنید، پیدا کنید.
یک سایت (مانند wikipedia.org ) را جستجو کنید یا نتایج خود را به دامنه‎ای مانند .edu، .org یا .gov محدود کنید
واژه‎ها را در کل صفحه، عنوان صفحه، یا آدرس وب یا پیوندهای صفحه‎ای که می‎خواهید، جستجو کنید.
به جستجوی ایمن بگویید آیا محتوای صریح جنسی فیلتر شود یا نه.
صفحات را در قالبی که ترجیح‎ می‎دهید پیدا کنید.
صفحاتی را پیدا کنید که استفاده از آن‌ها برای شما رایگان است.
همچنین می‌توانید...
صفحه‌های مشابه با نشانی وب را پیدا کنید
صفحاتی را که بازدید کرده‌اید، جستجو کنید
از اپراتورهای موجود در چارگوش جستجو استفاده کنید
تنظیمات جستجوی خود را سفارشی کنید
برنامه‌های Google
منوی اصلی